Geen transitievergoeding voor langdurig zieke werknemer

Een werknemer verzoekt bij de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden na twee jaar arbeidsongeschiktheid en na 1 jaar loonsanctie, opgelegd aan de werkgever. De werknemer vordert onder meer de transitievergoeding. De vraag is of de weigering van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen te kwalificeren is als ernstig verwijtbaar handelen.