De inkomstenverhouding en de loonaangifte - Deel 2: Kennisdocument

Per 2024 moet er loonaangifte gedaan worden via het aangepaste begrip inkomstenverhouding (IKV). Dit duurt weliswaar nog even, maar een tijdige voorbereiding is verstandig, vanwege de naderende wijzigingen voor de loonadministratie en HR-administratie. En voorsorteren is toegestaan. In deze bijdrage worden de komende wijzigingen toegelicht.