Onverschuldigde betaling bij tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst?

Opzegging van de arbeidsovereenkomst is wat betreft de motivatie vaak al een uitdaging op zich. Maar werkgevers moeten zich ook goed realiseren dat ze moeten voorkomen dat al uitbetaald salaris over nog niet gewerkte dagen mogelijk niet teruggevorderd kan worden. Dit vereist een zorgvuldige communicatie.