Snellere uitstroom uit Ziektewet door Wet bezava

Mensen die ziek zijn stromen sneller uit de Ziektewet sinds de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (bezava) van kracht is. Dit blijkt uit de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2014.