Moet het concurrentiebeding worden herzien?

Het concurrentiebeding ligt de laatste tijd steeds meer onder vuur, omdat het vaak niet voor de juiste doeleinden wordt toegepast. Zo blijkt een concurrentiebeding vaak standaard in het arbeidscontract te worden opgenomen, zonder duidelijke reden. Bovendien stammen de regels ervoor uit 1907 en zijn ze sindsdien nauwelijks aangepast. De roep om aanpassing wordt dan ook steeds luider.