WGA-uitkeringslasten: UWV of WGA eigenrisicodragerschap. Wetsvoorstel verbetering hybride markt WGA

Er is de afgelopen periode veel berichtgeving geweest over de zogenoemde WGA-markt, de markt voor aanbieders van WGA-dekkingen. Die markt bestaat uit enerzijds het UWV en anderzijds verzekeraars die een garantie geven aan een werkgever dat na twee jaar ziekte 10 jaar WGA-uitkeringen verzekerd zijn (uitkeringslasten na die 10 jaar zijn altijd voor rekening van het UWV). Die markt wordt vanwege de betrokkenheid van zowel de publieke sector, het UWV, als de private sector, de verzekeraars, een hybride markt genoemd.