Nieuwe regels voor expats en werkgevers door wijziging Belgisch fiscaal statuut

Begin jaren tachtig voerden onze zuiderburen een aantrekkelijke belastingregeling in voor buitenlandse kaderleden en specialisten die tijdelijk in België tewerkgesteld worden. Met ingang van 1 januari 2022 is een herziene versie van deze regeling in werking getreden. De nieuwe rechtsgrondslag beoogt meer rechtszekerheid te bieden voor werkgevers en 'expats'.