Producten van het eigen bedrijf schenken. Aandachtspunten voor loonheffingen

In verband met branche-eigen producten komen de auteurs in de praktijk regelmatig een aantal vragen tegen. Deze worden in dit artikel beantwoord. Daarbij gaan zij niet alleen in op de loonheffingsaspecten, maar ook op het relevante arbeidsrecht.