Klimaatbudget als cao-afspraak. Consequenties en fiscale aspecten

Onlangs is bij Achmea een nieuwe cao afgesloten, met de opvallende afspraak dat elke medewerker een klimaatbudget ter beschikking krijgt. Wat houdt zo’n klimaatbudget in en is het een gewenste eigentijdse arbeidsvoorwaarde? En wat zijn de fiscale consequenties?