Checklist financiële risico’s bij inhuur arbeidskrachten

Als een werkgever arbeidskrachten inleent of op enige andere wijze derden binnen de organisatie laat werken, loopt hij risico’s op onder meer het gebied van de loonheffingen. Ook op andere terreinen dan de loonheffingen liggen risico’s, zoals boeten als hij arbeidskrachten inleent van niet-geregistreerde uitleners of bij illegale tewerkstelling.