Brand bij thuiswerken. Is de werkgever aansprakelijk?

Het vele thuiswerken lijkt tot een toename van het aantal woningbranden te hebben geleid. Cijfers van het Verbond van Verzekeraars laten een stijging van het aantal schadeclaims voor woningbranden zien.