Ontslag volgt op ziekte na pesterijen: handelde werkgever verwijtbaar?

Een werkneemster meldt zich ziek na pesterijen op het werk. Na mislukte mediation wil de werkgever van haar af en verzoekt ontslag op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkneemster wil geld zien.