Afwijzing werknemersverzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Deze zaak gaat over een anesthesiemedewerker werkzaam bij een ziekenhuis. De kantonrechter heeft onderzocht of van de werkneemster, gelet op de handelingen van de werkgever kon worden verwacht of zij nog langer in dienst kon blijven.