Verplichte interne regeling voor klokkenluiders op komst

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van de zogeheten Klokkenluidersrichtlijn. Deze is erop gericht om meer bescherming te bieden aan personen die in het kader van hun werk in aanraking komen met inbreuken op Europees recht op een aantal uiteenlopende gebieden (zoals milieuwetgeving of bij financiële wetgeving). De richtlijn, Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937, moet uiterlijk 17 december 2021 geïmplementeerd zijn door wetgeving van de lidstaten, zo laat werkgeversorganisatie AWVN weten.