Mogelijkheden voor verhaal bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Helaas heeft elke werkgever ermee te maken: de arbeidsongeschiktheid van werknemers. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Niet alleen voor de werknemers zelf, maar zeker ook voor werkgevers. Deze bijdrage gaat in op het verhaalsrecht.