Geen groen en wit loon in één inkomstenverhouding

Als een werkgever een werknemer loon betaalt waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in één inkomstenverhouding.