Veel aandacht voor klimaat in Belastingplan 2022

Koning Willem-Alexander lichtte in zijn Troonrede enkele beslissingen van het kabinet toe wat betreft de Miljoenennota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Er wordt miljarden extra beschikbaar gesteld voor onder meer klimaatmaatregelen.