Korter loon doorbetalen bij zieke AOW-werknemer

De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2016 nog maximaal 13 weken het loon door als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, ziek is. Dit was 104 weken. Ook krijgt hij in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering.