Voortschrijdend cumulatief rekenen en stage

De arbeidsverhouding van een stagiair is onder omstandigheden een echte of fictieve dienstbetrekking. De gevolgen voor de in te houden en af te dragen loonheffing(en) zijn dan duidelijk. Maar hoe om te gaan met de premieberekeningen, wanneer een stagiair met een fictieve dienstbetrekking na zijn of haar stage bij datzelfde bedrijf in een echte dienstbetrekking komt? Voortschrijdend cumulatief rekenen gaat dan een belangrijke rol spelen.