Modelbepalingen over ziekte voor in de arbeidsovereenkomst

Bepaalt de cao niets over loondoorbetaling bij ziekte? Dan is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst hier iets over op te nemen. In dit model zijn 6 verschillende bepalingen opgenomen, voor vaste of oproepovereenkomsten en voor bepaalde en onbepaalde tijd.