Gelijke mobiliteitsbonus voor hele doelgroep banenafspraak

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel harmonisatie instrumenten Participatiewet en gaat onder meer in op de mobiliteitsbonus.