Seniorenregeling niet volledig toepasbaar bij deels zieke werknemer

Een werkgever discrimineert een deels arbeidsongeschikte vrouw niet door de seniorenregeling niet toe te passen op basis van een voltijds dienstverband of bij de verlaging van de pensioengrondslag.