Gebruikelijk loon dga mag lager zijn dan minimumloon - vooroverleg

De rechter oordeelde het al eerder: het gebruikelijk loon van een dga kan lager zijn dan het minimumloon. De Belastingdienst volgt dat standpunt. Er kunnen zakelijke gronden zijn om het loon van een aanmerkelijkbelanghouder lager vast te stellen dan het wettelijk minimumloon. SalarisNet legt uit hoe je eventueel vooroverleg kunt doen.