Modelbrief: loonopschorting bij overtreding verzuimreglement

Met deze modelbrief kondigt u een loonopschorting aan bij een zieke werknemer die niet op zijn verpleegadres is en/of weigert een afspraak te maken met de bedrijfsarts. U kunt deze tekst gebruiken als basis om uw eigen brief op te stellen of deze tekst volledig overnemen.
Delen: