Register met ontvangers vierde aanvraagperiode NOW online

UWV heeft vandaag het register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen voor de vierde aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. UWV maakt deze informatie openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.