Overneming achterstallig loon door UWV bij betalingsonmacht. Werkzaamheden doen voor failliete werkgever

In de praktijk komt het nogal eens voor dat gedurende een bepaalde tijd nog werkzaamheden worden verricht voor een failliete werkgever. De vraag is dan of de door de opdrachtgever betaalde bedragen aan de failliete werkgever het recht op WW-uitkering doen eindigen. Volgens een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 31 maart 2015 is het antwoord op die vraag bevestigend.