Deze bezwaren rond de NOW werden toegekend

Omdat de NOW-regelingen geen hardheidsclausule hebben, zijn de afgelopen tijd veel bezwaren rond de toekenning en berekening van de NOW afgewezen. Toch zijn er ook succesvolle bezwaren geweest. In een brief aan de Kamer geeft de minister 3 voorbeelden.