Reparatie Dagloonbesluit voor starters en flexwerkers

Minister Asscher van Sociale Zaken kiest voor een wijziging van het dagloonbesluit die specifiek het dagloon voor starters en flexwerkers/seizoenswerkers verhoogt, doordat kalendermaanden zonder loon buiten beschouwing worden gelaten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.