Vakbonden trekken stekker uit cao-overleg met uitzendbranche

De vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie stoppen met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de uitzendbranche. De voorstellen van de uitzendkoepels ABU en NBBU zijn zo slecht dat de onzekerheid over werk en inkomen voor uitzendkrachten nog verder toeneemt. Er werd al sinds september over een nieuwe cao onderhandeld. De huidige cao loopt tot 1 juni 2021.