Personeel uitlenen of opdrachtverstrekking - hoe zit het met de btw?

Btw-ondernemers die personeel inlenen krijgen, als de btw-verleggingsregeling niet geldt, een factuur met 21 procent btw. De uitlener verricht een voor de btw belaste dienst aan een inlener en moet 21 procent btw afdragen over deze dienst. Als de inlener een btw-ondernemer is die btw-belaste prestaties verricht, kan hij de gefactureerde btw terugvragen bij vraag 5b in de btw-aangifte.