Verklaring geen privégebruik en toch meer dan 500 kilometer privé gereden - wat nu?

Op het moment dat de werknemer zijn lease auto niet of nauwelijks privé zal rijden is het mogelijk om de bijtelling te voorkomen. De werknemer vult dan een Verklaring geen privégebruik in. Hij mag dan maximaal 500 privékilometers in een kalenderjaar rijden. Daarnaast houdt hij een rittenadministratie bij. Maar wat als hij toch meer dan 500 privé kilometers rijdt?