Beëindigen arbeidsovereenkomst via Teams moet ook schriftelijk

Een junior marketeer bij een inkoopbedrijf kreeg via MS Teams te horen dat haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. Dat had volgens haar schriftelijk gemoeten en ze eist daarom een aanzegvergoeding. De rechter geeft de marketeer gelijk.
Delen:

Volgens het bedrijf heeft de leidinggevende vlak voor de werkneemster met zwangerschapsverlof ging laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en was de bespreking op MS Teams om zeker te maken dat alles duidelijk was. Aangezien de werkneemster door de mededeling erg overstuur raakte, heeft de leidinggevende ervoor gekozen de aanzegging niet schriftelijk te bevestigen, zo luidt het verweer.

Arbeidsovereenkomst mondeling beëindigd

Volgens de rechtbank is duidelijk dat mondeling bekend is gemaakt dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd, maar dat had ook schriftelijk gemoeten. Er volgt nog een korte e-mailuitwisseling in december, vlak voor de overeenkomst eindigt, maar daaruit is niet expliciet besproken dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Recht op aanzegvergoeding

‘Nog afgezien van de omstandigheid dat [verzoekster] heeft gesteld dat het voor haar niet volkomen helder was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd, is het enkele feit dat geen schriftelijke aanzegging heeft plaatsgevonden in principe voldoende om aanspraak te kunnen maken op de aanzegvergoeding,’ schrijft de kantonrechter. ‘De kantonrechter acht het niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat in dit geval, waar slechts mondeling en niet (ook) schriftelijk duidelijkheid over het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst is gegeven, aanspraak wordt gemaakt op de aanzegvergoeding.’

Jurisprudentie aanzegvergoedingen

Ook het verwijzen naar een eerdere zaak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2020 biedt geen uitkomst voor het bedrijf. In die zaak zou de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden verlengd en was er een gesprek geweest over de invulling van het nieuwe contract. Daar werd vervolgens in een e-mail naar verwezen. Maar die beëindiging was op initiatief van de werknemer zelf en niet vanuit de werkgever. Daarnaast verwijst de rechtbank naar diverse recente uitspraken van gerechtshoven die bevestigen dat bij zaken waar werknemers alleen mondeling zijn geïnformeerd over het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst een aanzegvergoeding verschuldigd is.

De rechter beveelt het bedrijf daarom tot het betalen van de aanzegvergoeding ter hoogte van het bruto maandsalaris, te weten 3.089,58 euro plus de gevorderde wettelijke rente. Ook moet het bedrijf de proceskosten ophoesten.

Dit vind je misschien ook interessant