Werkgever verzekert WGA-ERD vooral bij UWV

De overheid beoogde met de introductie in 2006 van het hybride stelsel voor de WGA-ERD (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten - Eigenrisicodragen) een gelijk speelveld waarin werkgevers de keuze wordt geboden hun WGA-risico onder te brengen bij het publieke UWV, bij een private verzekeraar of het risico in eigen beheer te nemen. Uit onderzoek door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) blijkt dat door (elementaire) verschillen tussen de publieke dekking en premie enerzijds en de private dekking en premie anderzijds er op dit moment geen sprake is van een level playing field.