De concernregeling onder de NOW; een (on)doordachte uitbreiding van de Groep?

De NOW-regeling is opgetuigd om gedurende de Covid-19 crisis werkgevers met meer dan 20% omzetverlies te ondersteunen in hun loonkosten. Dit om duurzaam baanbehoud te faciliteren. Ondernemers moeten de NOW-aanvraag doen op het niveau van de rechtspersoon of natuurlijk persoon. Indien de ondernemer deel uitmaakt van een groep moet voor de aanvraag van de NOW rekening worden gehouden met het (totale) omzetverlies op groepsniveau.