Nieuwe rekenregel voor gebruikelijk loon dga

De coronacrisis zorgt bij veel ondernemingen voor een abnormale omzetdaling. Daarom heeft de Belastingdienst een maatregel ingevoerd waardoor het gebruikelijk loon voor de houder van een aanmerkelijk belang tijdelijk lager kan worden vastgesteld. In deze bijdrage gaat de auteur in op deze maatregel.