Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers op hoofdlijnen

In de zomer van 2020 kondigde minister Koolmees aan dat hij een voorstel voor een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico wilde uitwerken. In een brief aan de Kamer schetst hij de voortgang van de uitwerking.