Gevolgen verkiezingsprogramma's voor minimumloon berekend

Het minimumloon is één van de onderwerpen die bij bijna iedere partij in het verkiezingsprogramma staat. De partijen pleiten vrijwel allemaal voor een hoger minimumloon, maar niet alle partijen hebben dezelfde ideeën over de invulling. Visma | Raet heeft naar aanleiding van de verkiezingsprogramma’s berekend welke effecten de ideeën van de partijen hebben op het minimumloon van Nederlandse werknemers.