NOW voor vierde periode aanvragen - januari-februari-maart 2021

Van 15 februari tot en met 14 maart kunnen werkgevers weer een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW regeling aanvragen. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er niet gekort op de te maximale vergoeding en blijft het minimale omzetverlies op 20 procent.
Delen:

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

 • U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin
 • u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
 • Het maakt niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Lees hier alles over de NOW 3.0 regeling en de 3 fases

Vierde periode NOW – Omzetverlies berekenen

Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode. Als u voor het eerst NOW aanvraagt of als er geen tegemoetkoming voor de derde aanvraagperiode is toegekend, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 • 1 januari: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over januari, februari en maart 2021.
 • 1 februari: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over februari, maart en april 2021.
 • 1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei 2021.

Let op: de gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht, kunt u niet meer aanpassen.

Lees ook: Accountants willen uitstel NOW-verklaring

Vierde periode NOW – Concern

Als het concern waar u onderdeel van bent meer dan 20 procent omzetverlies heeft, dan kunt u een aanvraag doen op concernniveau. De periode en het percentage omzetverlies moeten dan overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee. Heeft het concern minder dan 20% omzetverlies, dan kunt u mogelijk een aanvraag doen op werkmaatschappijniveau. Er gelden dan wel aanvullende voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een overeenkomst nodig over werkbehoud met een vakbond. Of een andere vertegenwoordiging van werknemers als u minder dan 20 werknemers heeft.

Dit vind je misschien ook interessant