Pensioenfederatie: Nieuwe wet maakt pensioenexperimenten door pensioenfondsen voor zzp’ers onmogelijk

Met het pensioenakkoord van juni 2019 is ook beoogd oplossingen te vinden voor zzp’ers die te weinig aanvullend pensioen opbouwen. Een aantal pensioenfondsen heeft daartoe samen met zzp-organisaties een pensioenregeling in voorbereiding om mee te experimenteren.