ET-regeling en Wet aanpak schijnconstructies. Extraterritoriale kosten – verrekenen minimumloon

In dit artikel kijken we nader naar de ET-regeling (ET staat voor extraterritoriale kosten) uit de ABU- en NBBU-cao. Onder welke voorwaarden is deze regeling toe te passen? Ook kijken we naar de vraag of het inhoudings- en verrekeningsverbod uit de Wet aanpak schijnconstructies impact heeft op de ET-regeling. Tot slot gaan we in op de toekomst van de ET-regeling.