Geen NOW door fout accountant

Het UWV heeft de aanvraag van een restaurant terecht afgewezen, zo oordeelde de rechtbank Den Haag. Dat heeft het restaurant te danken aan een fout van de accountant, die zonder overleg een nul-aangifte deed over maart 2020. Toch komt die fout voor rekening en risico van de werkgever.