Checklist: Vereisten NOW-regelingen

[intro] De definitieve vaststelling voor de NOW 1.0-regeling kan tot 23 maart a.s. (zonder verklaring of met derdenverklaring) of tot 29 juni a.s. (met accountantsverklaring) worden aangevraagd. Voor de andere NOW-regelingen (NOW 2.0 en 3.0) volgt de periode voor de definitieve vaststelling nog. Voor het definitief verkrijgen van de subsidie is het van belang dat de werkgever voldoet aan alle verplichtingen die volgen uit de NOW-regelingen. Deze checklist kan u helpen bij het beoordelen of u aan alle verplichtingen voldoet.