Vaststelling van de NOW-subsidie

De eerste NOW-vaststellingsverzoeken zijn door het UWV behandeld. Gelet op de achtergrond van de NOW-regeling en de snelheid waarmee deze in het leven is geroepen, zal het UWV de regels strikt hanteren. In dit artikel bespreken de auteurs de te verwachten problemen rondom vaststelling, terugbetaling en vereisten.