De veranderende rol van salarisprofessionals

In september verschijnt traditioneel het Trendonderzoek Salarisprofessionals dat NIRPA jaarlijks laat uitvoeren onder salarisprofessionals. De resultaten tonen een belangrijke doorzettende trend: die van de groeiende adviesrol voor salarisprofessionals. Ook blijkt dat steeds meer salarisprofessionals te maken krijgen met de salarisverwerking van flexibele arbeid. Veel respondenten ervaren een hoge werkdruk als gevolg van de complexe wet- en regelgeving rondom flexibele arbeidsrelaties.