Arbeidsinspectie gaat vooral op corona letten

De inspectie SZW maakt elk jaar een plan voor de inspecties voor het komende jaar. Voorgaande jaren richtten de inspecties zich vooral op 'klassieke risico's' zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en veiligheid op bouwplaatsen. Dit jaar is het plan een beetje anders, want de coronacrisis drukt een stempel op het jaarplan. Coronaproof werk is een duidelijk aandachtspunt voor de arbeidsinspectie in 2021. Salarisprofessionals kunnen de organisatie ondersteunen met hun expertise en zo boetes voorkomen.