Afschaffen WKA-depot, invoeren nieuwe g-rekening

De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met het afschaffen per 1 januari 2016 van de mogelijkheid voor inleners en aannemers om rechtstreeks vrijwarend te storten bij de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt vervangen door de g-rekening 1.5.