Claims uitbetaling vakantiedagen bij ontslag na ziekte

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurig ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Zie voor nadere informatie het bericht van het ministerie van Sociale Zaken.