Berekening arbeidsduur bij transitievergoeding wijzigt

Een wijziging in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur in verband met de verduidelijking van de duur van de periode van verlof, staking of ziekte is in de Staatscourant gepubliceerd.