NOW-korting voor slecht controleerbare administratie altijd 10 procent

In de Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie is geregeld dat wanneer een accountant niet tot een goedkeurend oordeel met een redelijke mate van zekerheid kan komen, maar waarin een 'oordeelonthouding' uitsluitend vanwege inherente beperkingen wordt afgegeven, de subsidie op een lager bedrag wordt vastgesteld. Het gaat om subsidie verstrekt op basis van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).