CAO Rijk bevat nu eenmalige thuiswerkvergoeding

Vanwege de coronacrisis zijn de meeste werknemers, waaronder werknemers van het Rijk, momenteel thuis aan het werk. Zij maken daardoor extra kosten die zij niet gemaakt zouden hebben als zij hun werk op de werklocatie zouden verrichten. Het Nibud heeft berekend hoe hoog deze kosten zijn. In de onderhandelingen voor de nieuwe CAO voor het Rijk is daarom een vergoeding voor thuiswerk opgenomen. Naar verwachting zullen meer werkgever dit voorbeeld volgen.